Kuranı Kerimin İlk Ayeti Nedir

Kur'an-ı Kerim sevgili Peygamberimi Hz. Muhammed (s.a.v) 'e vahiy yoluyla gelmiştir. Mekke'de inmeye başlayan vahiy, Medine'de devam etmiş ve Peygamberimizin vefatına kadar 23 yıl sürmüştür..

Kur'an-ı Kerimin ilk inen ayetleri; Alak Suresinin ilk beş ayetidir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla
1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı
3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir
4. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti
5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder