Kur'an'da Geçen Kız İsimleri ve Anlamları


 Bahsi geçen veya halk arasında duyduğumuz bu isimler Kuran ı Kerimde yer alan ve güzel mana içeren kelimelerden yola çıkarak Müslümanlar arasında kız çocuklarına verilen isimlerdir.
Bu isimlerde güzeldir ve kız çocuklarına verilebilir.

Aişe / Ayşe - Ayşe'nın kelime anlamı 'bolluk içinde rahat yaşayan, hayat, dirilik'.
Aişe bint Ebu Bekir (Hz. Ayşe) Hz. Muhammed'in eşlerinden biriydi. Lakabı ‘Müminlerin Annesi ‘.

Elif – Elif ‘dost’ anlamına gelir. Arap alfabesi'nin ilk harfidir.

Emine – Emine Amine’den türemiştir. Amine ‘kalbinde korku olmayan kadın, emin olan’ demektir.
Amine bint Vehb (Hz. Amine) Hz. Muhammed'in annesidir.

Esma - Esma'nın kelime anlamı 'isimler, adlar'.
Esma Binti Ebubekir (Hz. Esma) Hz. Ayşe’nin kız kardeşidir.

Esra – Kuran-ı-Kerim'in 17. suresi olan Isra suresi zor telaffuzu dolayisiyla Türkçe'ye 'Esra' olarak geçmiştir.
Bu surede Hz. Peygamberimiz'in miraç gecesi anlatılıyor.
Esra hadisesi miraç gecesinde gerçekleşen mucizenin lk aşamasıdır.
Esra'nın kelime anlamı 'gece yolculuğu'.

Fatima / Fatma – Fatma ‘sütten kesilmiş çocuk’ demektir.
Fatıma bin Muhammed (Hz. Fatma) Hz. Muhammed'in ve Hz. Hatice’nin kızı.
Peygamberimizin soyu, Fatma ve eşinin çocukları yoluyla devam etmiştir.

Firdevs – Firdevs Cennetteki altıncı bahçenin adı.
Onun dışında 'bostan' demektir.

Hatice – Hatice ‘Vakitsiz ve erken doğan kız çocuğu ‘ demektir.
Hatice bint Hüveylid (Hz. Hatice) Hz. Muhammed'in ilk eşidir.
Peygamberimize ilk olarak Hz. Hatice iman etmiştir.

Havva – Havva ‘esmer kadın' demektir.
Hz. Havva ilk insan Hz. Adem'in eşidir

Kevser – Kevser’in kelime anlamı 'bereket, hayır'.
Kevser Cennette bulunan bir ırmak.
Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'in 108. suresinin ismidir.

Merve – Merve Mekke’de bir tepenin adı.
Hacılar, Merve tepesi ile Sefa tepesi arasında yedi defa gidip gelirler

Meryem – Hz. Meryem Hz. Isa’nın annesidir.
Meryem Kuran’da adı doğrudan telaffuz edilen tek kadındır.
Meryem ayrıca Kur'an-ı Kerim'in 19. suresinin ismidir.

Nur – Nur ‘aydınlık, parlaklık’ demektir.
Kur'an-ı Kerim'in 24. suresinin ismi de Nurdur.

Rabia - Rabia'nın kelime anlamı ‘dördüncü’.
isim olarak tercih edilmesinin nedeni Rabia-i Adeviye Hatun'dur.
Rabia Hatun bütün hayatını dine adamış biri.

Reyyan - Oruç tutanların girdikleri Cennet kapısının ismi Reyyan.

Sümeyye - Sümeyye binti Habbat (Hz. Sümeyye) Ammar b. Yasir'in annesidir ve ilk müslüman olan hanım sahabelerdendir.

Tuba / Tuğba – Tuba Cennette bulunan ve kökü göklerde dalları aşağıda olan ağacın ismi.
Onun dışında Tuba'nın 'iyilik, baht' gibi anlamları vardır.

Zeyneb / Zeynep – Aslı Zeyneb olan, fakat genelde Zeynep olarak yazılan bir isimdir.
Zeynep ‘süs’ demektir.
Dinimizde Zeynep isimli hanımlar olmuştur, mesela Hz. Muhammed'in eşlerinden birisi Zeyneb binti Huzeymedir.

Züleyha / Zeliha – Hz. Züleyha Hz. Yusuf'un güzelliğiyle ünlenmiş olan hanımının ismidir.
Yusuf ve Züleyha’nın aşkları efsane aşklardan biri.
Zor telaffuzundan dolayı Zeliha olarak da kullanılan bir isimdir ayrıca.


Kur'an-ı Kerim'de geçen erkek isimleri ve anlamları için tıklayınız.. 

Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün kız isimleri ve anlamları için tıklayınız.. 

Hadislerde geçen kız ve erkek isimleri ve anlamları için tıklayınız..