Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'Z' Harfi

 Sizler için 'V' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Tercihini İslami isimlerden yana kullananlar için bizde bir kolaylık sağlayalım dedik ve 'V' harfi ile başlayan Kuranda geçen erkek isimlerini ve Kuranda geçen kız isimlerini bir araya getirdik..

Zahir (Zâhir): Erkek ismi olarak kullanılır.
Zahir İsminin Anlamı: Açık, Belli, Apaçık, Meydanda, Malum; Kesin, Muhakkak, Şüphesiz, Elbette;
Dış Görünüş, Dış Yüz; Parlak, Aydınlık; Coşkun, Taşkın, Coşmuş; Esmaül Hüsna’dan Allah’ın Bir Sıfatı, Varlığı Apaçık Olan Allah

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'B' Harfi

 Sizler için 'B' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Yüce kitabımız olan Kuran-ı Kerim’de 'B' harfi ile başlayan bütün kız bebek isimleri ve Kuran-ı Kerim’de 'B' harfi ile başlayan erkek bebek isimlerinin anlamlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz..

Baki (Bâkî): Erkek ismi olarak kullanılır.

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'Y' Harfi

 Sizler için 'V' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Tercihini İslami isimlerden yana kullananlar için bizde bir kolaylık sağlayalım dedik ve 'V' harfi ile başlayan Kuranda geçen erkek isimlerini ve Kuranda geçen kız isimlerini bir araya getirdik..

Yahya: Erkek ismi olarak kullanılır.
Yahya İsminin Anlamı: “Allah Lütufkardır”; Canlı Olan, Hayatta Olan, Yaşayan;
Hz. Yahya (Bir Peygamber, Hz. Zekeriyya’nın Oğlu)

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'R' Harfi

 Sizler için 'R' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Tercihini İslami isimlerden yana kullananlar için bizde bir kolaylık sağlayalım dedik ve 'R' harfi ile başlayan Kuranda geçen erkek isimlerini ve Kuranda geçen kız isimlerini bir araya getirdik..

Rafet (Râfet): Erkek ismi olarak kullanılır.
Rafet İsminin Anlamı: Merhamet Etme, Acıma, Esirgeme; Refet


Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'N' Harfi

 Sizler için 'N' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Tercihini İslami isimlerden yana kullananlar için bizde bir kolaylık sağlayalım dedik ve 'N' harfi ile başlayan Kuranda geçen erkek isimlerini ve Kuranda geçen kız isimlerini bir araya getirdik..

Naim (Nâim): Erkek İsmi Olarak Kullanılır.
Naim İsminin Anlamı: Bolluk, Nimetler İçinde Yaşamak, Varlıklı Olmak; Cennet’in Bölümlerinden Biri, Bir Cennet Adı;Yumuşak, Kemiksiz, Taze

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'T' Harfi

Sizler için 'T' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Tercihini İslami isimlerden yana kullananlar için bizde bir kolaylık sağlayalım dedik ve 'T' harfi ile başlayan Kuranda geçen erkek isimlerini ve Kuranda geçen kız isimlerini bir araya getirdik..

Taha (Tâhâ): Erkek ismi olarak kullanılır.
Taha İsminin Anlamı: Kuran’ın 20. Suresinin İsmi


Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'S' Harfi

 Sizler için 'S' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Tercihini İslami isimlerden yana kullananlar için bizde bir kolaylık sağlayalım dedik ve 'S' harfi ile başlayan Kuranda geçen erkek isimlerini ve Kuranda geçen kız isimlerini bir araya getirdik..

Sabir (Sâbir): Erkek ve Kız ismi olarak kullanılır.
Sabir İsminin Anlamı:  Sabırlı, Sabreden;  Dayanıklı, Dayanan


Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'Ş' Harfi

 Sizler için 'Ş' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Tercihini İslami isimlerden yana kullananlar için bizde bir kolaylık sağlayalım dedik ve 'Ş' harfi ile başlayan Kuranda geçen erkek isimlerini ve Kuranda geçen kız isimlerini bir araya getirdik..

Şakir (Şâkir): Erkek ismi olarak kullanılır.
Şakir İsmin Anlamı: Şükreden, Şükredici, Hamdeden; Memnun, Hoşnut

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'V' Harfi

Sizler için 'V' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Tercihini İslami isimlerden yana kullananlar için bizde bir kolaylık sağlayalım dedik ve 'V' harfi ile başlayan Kuranda geçen erkek isimlerini ve Kuranda geçen kız isimlerini bir araya getirdik..

Vahap: Erkek ismi olarak kullanılır.
Vahap İsminin Anlamı: Bağışlayan, İhsan Eden, Lütufta Bulunan, Bol İhsan Edici;
Merhametli, Affeden, Affedici; Abdülvahab şeklinde kullanımı daha uygundur.

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'M' Harfi

 Sizler için 'M' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Tercihini İslami isimlerden yana kullananlar için bizde bir kolaylık sağlayalım dedik ve 'M' harfi ile başlayan Kuranda geçen erkek isimlerini ve Kuranda geçen kız isimlerini bir araya getirdik..

Macit (Mâcit): Erkek ismi olarak kullanılır.
Macit İsminin Anlamı: Şan ve Şeref Sahibi, Şanlı ve Şerefli, Onurlu; Ulu ve Cömert;  İyi Ahlaklı;
Esmaül Hüsna’dan Allah’ın Bir Sıfatı: Çok Şerefli, Büyük Şan Sahibi

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'L' Harfi

Sizler için 'L' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Yüce kitabımız olan Kuran-ı Kerim’de geçen kız bebek ve erkek bebek isimlerinin anlamlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz..

LATİF (Lâtif):

  • Hoş, Şirin, Narin; 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'K' Harfi

Artık herkes çocuğuna güzel bir isim koymak ve dinimize uygun bir isim koymak için uzun bir süre araştırmalar yapmakta. Tercihini İslami isimlerden yana kullananlar için bizde bir kolaylık sağlayalım dedik ve 'K' harfi ile başlayan Kuranda geçen erkek isimlerini ve Kuranda geçen kız isimlerini bir araya getirdik..

KADİR:
  • Güçlü, Kuvvetli, Kudretli; 
  • Değer, Kıymet; 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'F' Harfi

 Sizler için 'F' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Yüce kitabımız olan Kuran-ı Kerim’de 'F' harfi ile başlayan bütün kız bebek isimleri ve Kuran-ı Kerim’de 'F' harfi ile başlayan erkek bebek isimlerinin anlamlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz..

Faiz (Fâiz): Erkek İsmi Olarak Kullanılır.
Faiz İsminin Anlamı: Fevz Bulan, Başarı Kazanan, Muradına Ulaşan, İsteğine Erişen, Dileğini Yerine Getirebilen;  Coşan, Taşan; Haksız Kazanç, Riba, Nema

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'E' Harfi

 Sizler için 'E' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Yüce kitabımız olan Kuran-ı Kerim’de 'E' harfi ile başlayan bütün kız bebek isimleri ve Kuran-ı Kerim’de 'E' harfi ile başlayan erkek bebek isimlerinin anlamlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz..

Ebrar: Erkek ve Kız ismi olarak kullanılır.

Ebrar İsminin Anlamı: İyiler(den Biri), İyiler İyisi


Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'D' Harfi

 Sizler için 'D' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Yüce kitabımız olan Kuran-ı Kerim’de 'D' harfi ile başlayan bütün kız bebek isimleri ve Kuran-ı Kerim’de 'D' harfi ile başlayan erkek bebek isimlerinin anlamlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz..

Davud (Dâvud): Erkek ismi olarak kullanılır.

Davud İsminin Anlamı: Sevgili, Aziz;
Hz. Davud (Zebur Kitabı Vahyedilen Peygamber;
güzel sesli ve adaletli bir hükümdardı.)

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'C' Harfi

Sizler için 'C' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Yüce kitabımız olan Kuran-ı Kerim’de 'B' harfi ile başlayan bütün kız bebek isimleri ve Kuran-ı Kerim’de 'C' harfi ile başlayan erkek bebek isimlerinin anlamlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz..

Cahit (Câhit):  Erkek ismi olarak kullanılır.

Cahit İsminin Anlamı: Cehdeden, Çok Çalışkan, Çaba Gösteren, Çalışan

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'i' Harfi

 Artık herkes çocuğuna güzel bir isim koymak ve dinimize uygun bir isim koymak için uzun bir süre araştırmalar yapmakta. Tercihini İslami isimlerden yana kullananlar için bizde bir kolaylık sağlayalım dedik ve 'i' harfi ile başlayan Kuranda geçen erkek isimlerini ve Kuranda geçen kız isimlerini bir araya getirdik..

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'H' Harfi

 Anne ve baba adaylarının en büyük heyecanları ise doğacak çocuklarına verecekleri isimlerdir. Dini olarak da bir Müslüman anne babanın çocuklarına dinen bir sakıncası bulunmayan ve mümkünse Kuran’da geçen bir isim vermeleri onların görevleridir!

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'G' Harfi

 Sizler için 'G' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Yüce kitabımız olan Kuran-ı Kerim’de 'G' harfi ile başlayan bütün kız bebek isimleri ve Kuran-ı Kerim’de 'G' harfi ile başlayan erkek bebek isimlerinin anlamlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz..

Gani (Ganî): Erkek ismi olarak kullanılır.
Gani İsminin Anlamı: Zengin, Varlıklı;  Bol, Çok, Fazla;
İhtiyaçsız, Kendine Yeten; Esmaül Hüsna’dan Allah’ın Bir Sıfatı (Sonsuz Zengin Olan Allah)

Kuranda Geçen Kız İsimleri 'D' Harfi

D harfi ile başlayan Kuranı Kerimde geçen kız isimleri ve anlamları. En güzel kuranda geçen kız bebek isimleri d harfi. Sizler için Kuranda geçen en güzel kız isimlerini ve anlamlarını bir araya getirdik yazımızın devamında 'd' harfi ile başlayan kız isimlerini bulabilirsiniz..


Kuranda Geçen Kız İsimleri 'L' Harfi

"L" harfi ile başlayan Kuranı Kerimde geçen kız isimleri ve anlamları. En güzel kuranda geçen kız bebek isimleri l harfi. Sizler için Kuranda geçen en güzel kız isimlerini ve anlamlarını bir araya getirdik yazımızın devamında 'l' harfi ile başlayan kız isimlerini bulabilirsiniz..


Kuranda Geçen Kız İsimleri 'N' Harfi

"N" harfi ile başlayan Kuranı Kerimde geçen kız isimleri ve anlamları. En güzel kuranda geçen kız bebek isimleri n harfi. Sizler için Kuranda geçen en güzel kız isimlerini ve anlamlarını bir araya getirdik yazımızın devamında 'n' harfi ile başlayan kız isimlerini bulabilirsiniz..

Kuranda Geçen Kız İsimleri 'S' Harfi

"S" harfi ile başlayan Kuranı Kerimde geçen kız isimleri ve anlamları. En güzel kuranda geçen kız bebek isimleri s harfi. Sizler için Kuranda geçen en güzel kız isimlerini ve anlamlarını bir araya getirdik yazımızın devamında 's' harfi ile başlayan kız isimlerini bulabilirsiniz..

Kuranda Geçen Kız İsimleri 'M' Harfi

"M" harfi ile başlayan Kuranı Kerimde geçen kız isimleri ve anlamları. En güzel kuranda geçen kız bebek isimleri m harfi. Sizler için Kuranda geçen en güzel kız isimlerini ve anlamlarını bir araya getirdik yazımızın devamında 'm' harfi ile başlayan kız isimlerini bulabilirsiniz..


Kuranda Geçen Kız İsimleri 'T' Harfi

"T" harfi ile başlayan Kuranı Kerimde geçen kız isimleri ve anlamları. En güzel kuranda geçen kız bebek isimleri t harfi. Sizler için Kuranda geçen en güzel kız isimlerini ve anlamlarını bir araya getirdik yazımızın devamında 't' harfi ile başlayan kız isimlerini bulabilirsiniz..


Kuranda Geçen Kız İsimleri 'R' Harfi

"R" harfi ile başlayan Kuranı Kerimde geçen kız isimleri ve anlamları. En güzel kuranda geçen kız bebek isimleri r harfi. Sizler için Kuranda geçen en güzel kız isimlerini ve anlamlarını bir araya getirdik yazımızın devamında 'r' harfi ile başlayan kız isimlerini bulabilirsiniz..


Kuranda Geçen Kız İsimleri 'İ' Harfi

"İ" harfi ile başlayan Kuranı Kerimde geçen kız isimleri ve anlamları. En güzel kuranda geçen kız bebek isimleri i harfi. Sizler için Kuranda geçen en güzel kız isimlerini ve anlamlarını bir araya getirdik yazımızın devamında 'i' harfi ile başlayan kız isimlerini bulabilirsiniz..

Kuranda Geçen Kız İsimleri C Harfi

C harfi ile başlayan Kuranı Kerimde geçen kız isimleri ve anlamları. En güzel kuranda geçen kız bebek isimleri c harfi. Sizler için Kuranda geçen en güzel kız isimlerini ve anlamlarını bir araya getirdik yazımızın devamında 'c' harfi ile başlayan kız isimlerini bulabilirsiniz..


Kuranda Geçen Kız İsimleri 'Z' Harfi

"Z" harfi ile başlayan Kuranı Kerimde geçen kız isimleri ve anlamları. En güzel kuranda geçen kız bebek isimleri z harfi. Sizler için Kuranda geçen en güzel kız isimlerini ve anlamlarını bir araya getirdik yazımızın devamında 'z' harfi ile başlayan kız isimlerini bulabilirsiniz..


Kuranda Geçen Kız İsimleri 'K' Harfi

"K" harfi ile başlayan Kuranı Kerimde geçen kız isimleri ve anlamları. En güzel kuranda geçen kız bebek isimleri k harfi. Sizler için Kuranda geçen en güzel kız isimlerini ve anlamlarını bir araya getirdik yazımızın devamında 'k' harfi ile başlayan kız isimlerini bulabilirsiniz..


Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Değiştirdiği İsimler

Hz. Aişe (r.a.), "Resulullah (s.a.v.) çirkin isimleri değiştirirdi." buyurmuştur.

(Tirmizi / KS, 126)

Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor: "Zeyneb Bintu Ebi Seleme’nin ismi Berre (Kusursuz Kimse, İyi İnsan, Günahsız; Temizleyici) idi. "Nefsini tezkiye ediyor (temize çıkarıyor)!" denildi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) onu Zeyneb diye isimlendirdi."
(Buhari, Müslim / KS, 127)


Kuranda Geçen Kız İsimleri 'E' Harfi

E harfi ile başlayan Kuranı Kerimde geçen kız isimleri ve anlamları. En güzel kuranda geçen kız bebek isimleri e harfi. Sizler için Kuranda geçen en güzel kız isimlerini ve anlamlarını bir araya getirdik yazımızın devamında 'e' harfi ile başlayan kız isimlerini bulabilirsiniz..

Kuranda Geçen Kız İsimleri 'F' Harfi

"F" harfi ile başlayan Kuranı Kerimde geçen kız isimleri ve anlamları. En güzel kuranda geçen kız bebek isimleri f harfi. Sizler için Kuranda geçen en güzel kız isimlerini ve anlamlarını bir araya getirdik yazımızın devamında 'f' harfi ile başlayan kız isimlerini bulabilirsiniz..

Kuranda Geçen Kız İsimleri 'H' Harfi

"H" harfi ile başlayan Kuranı Kerimde geçen kız isimleri ve anlamları. En güzel kuranda geçen kız bebek isimleri h harfi. Sizler için Kuranda geçen en güzel kız isimlerini ve anlamlarını bir araya getirdik yazımızın devamında 'h' harfi ile başlayan kız isimlerini bulabilirsiniz..


Rabia'nın Anlamı? Kuranda Geçen Rabia İsmi

Rabianın anlamı ne demektir? Gerek Kahire’de gerek dünyanın dört bir yanında darbe karşıtlarının simgesi haline gelen işaret. "Rabia" işareti, Mursi yandaşlarının toplandığı Rabiatul Adeviye Meydanı’ndan geliyor. Rabia, Arapça'da 4'üncü anlamını taşıyor.

Kuranda Geçen Kız İsimleri B Harfi

B harfi ile başlayan Kuranı Kerimde geçen kız isimleri ve anlamları. En güzel kuranda geçen kız bebek isimleri b harfi. Sizler için Kuranda geçen en güzel kız isimlerini ve anlamlarını bir araya getirdik yazımızın devamında b harfi ile başlayan kız isimlerini bulabilirsiniz..