Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'R' Harfi

 Sizler için 'R' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Tercihini İslami isimlerden yana kullananlar için bizde bir kolaylık sağlayalım dedik ve 'R' harfi ile başlayan Kuranda geçen erkek isimlerini ve Kuranda geçen kız isimlerini bir araya getirdik..

Rafet (Râfet): Erkek ismi olarak kullanılır.
Rafet İsminin Anlamı: Merhamet Etme, Acıma, Esirgeme; Refet
Raki (Râki): Erkek ismi olarak kullanılır.

Raki İsminin Anlamı: Rüku Eden, Namazda Eğilen, Namaz Kılan, Allah’a İbadet EdenRakip: Erkek ismi olarak kullanılır.

Rakip İsminin Anlamı: Rekabet Eden, Üstünlük Sağlamaya Çalışan;Karşıt, Muhalif, Aleyhtar;  Koruyucu, Gözeten; Esmaül Hüsna’dan Allah’ın Bir Sıfatı: Koruyup Gözeten Yüce Allah


Ramazan: Erkek ismi olarak kullanılır.

Ramazan İsminin Anlamı: Oruç Ayı, Onbir Ayın Sultanı, Hicri Ayların Dokuzuncusu;
Ramazan Ayında Doğan; Yanmak, Çok Sıcak OlmakRasih (Râsih): Erkek ismi olarak kullanılır.

Rasih İsminin Anlamı: Köklü, Kök Salan; Temeli Sağlam, Kökü Güçlü, Dayanıklı;
Bilgili, Bilgisi Çok Geniş, Alim; Din Alimi, Dini Bilgisi Çok Geniş OlanRasiha (Râsiha): Kız ismi olarak kullanılır.

Rasiha İsminin Anlamı: Köklü, Kök Salan;  Temeli Sağlam, Kökü Güçlü, Dayanıklı;
Bilgili, Bilgisi Çok Geniş, Alim; Din Alimi, Dini Bilgisi Çok Geniş OlanRaşit (Râşit): Erkek ismi olarak kullanılır.

Raşit İsminin Anlamı: Reşit, Akıllı, Ergin; Doğru Yolda Olan, Doğru Yolda GidenRaşide (Râşide): Kız ismi olarak kullanılır.

Raşide İsminin Anlamı: Reşit, Akıllı, Ergin;  Doğru Yolda Olan, Doğru Yolda Giden; Hak Dini Kabul EdenRauf (Râuf): Erkek ismi olarak kullanılır.

Rauf İsminin Anlamı: Çok Merhametli, Esirgeyen, Acıyan;
Hz. Muhammed’in Bir Sıfatı;  Esmaül Hüsna’dan Allah’ın Bir Sıfatı


Raufe: Kız ismi olarak kullanılır.

Rauf İsminin Anlamı: Merhametli, Acıyan, EsirgeyenRazı (Râzı): Erkek ismi olarak kullanılır.

Rauf İsminin Anlamı: Rıza Gösteren, Kabul Eden, İzin Veren;
Boyun EğenRaziye (Râziye): Kız ismi olarak kullanılır.

Raziye İsminin Anlamı: Rıza Gösteren, Kabul Eden, İzin Veren;
Boyun Eğen


Refet: Erkek ve Kız ismi olarak kullanılır.

Refet İsminin Anlamı: Merhamet Etme, Acıma, Esirgeme; RafetRefi (Refî): Erkek ismi olarak kullanılır.

Refi İsminin Anlamı: Yüce, Yüksek, Ulu, Ali; Saygın, SaygıdeğerRefia: Kız ismi olarak kullanılır.

Refi İsminin Anlamı: Yüce, Yüksek, Ulu, Ali; Saygın, SaygıdeğerRefik: Erkek ismi olarak kullanılır.

Refik İsminin Anlamı: Arkadaş, Dost, Yoldaş; Eş, Koca, Zevc;
Yardımcı, Muavin, Yaver; Ortak


Refika: Kız ismi olarak kullanılır.

Refika İsminin Anlamı: Eş, Kadın, Hanım, Zevce, Karı; Kadın ArkadaşResul: Erkek ismi olarak kullanılır.

Resul İsminin Anlamı: Peygamber, Elçi, Nebi; Gönderilen; MelekReşit: Erkek ismi olarak kullanılır.

Reşit İsminin Anlamı: Ergin, Erişkin;  Yetişkin, Gelişmiş; Olgun, Kamil; Doğru Yolu Tutan, İyi Hareket Eden; AkıllıRıdvan: Erkek ismi olarak kullanılır.

Rıdvan İsminin Anlamı: Razı Olma, Hoşnutluk, Memnuniyet;
Cennet’in Kapıcısı Olan MelekRıza (Rızâ): Erkek ismi olarak kullanılır.

Rıza İsminin Anlamı: Hoşnutluk, Memnuniyet, Beğeni; Kabul, Tasdik, Onaylama, Muvafakat, Tasvip


Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'S' Harfi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder