Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'A' Harfi

 Sizler için A harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Yüce kitabımız olan Kuran-ı Kerim’de geçen kız bebek ve erkek bebek isimlerinin anlamlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz..

Abd: Erkek ismi olarak kullanır.
Abd İsminin Anlamı:  Kul; Köle, Hizmetçi, İtaat Edici; Genellikle Allah’ın isimleri ile birleşerek “Allah’ın Kulu” manasında kullanılır: Abdullah, Abdurrahman, Abdulkadir gibi.


Abid (Âbid): Erkek ismi olarak kullanır.
Abid İsminin Anlamı: İbadet Eden, İbadeti Huy Edinen, Dindar, Zahid, Abit;
Allah’a İbadet Eden, Çok İbadet Eden, Kullukta Bulunan;Kullar, Köleler


Adem (Âdem): Erkek ismi olarak kullanır.
Adem İsminin Anlamı: İnsan, İnsanoğlu;  Adam, İyi Kişi, Temiz Kimse;
Toprak;  Hz. Âdem (İlk İnsan, İlk Peygamber, İnsanlığın Babası, İnsanlığın Atası)


Adil (Âdil): Erkek ismi olarak kullanır.
Adil İsminin Anlamı: Adaletli, Hakkını Veren, Adaletli Davranan;
Doğru, Doğruluktan Ayrılmayan, Dürüst, Mert;  Haklı, Hakka Uygun;
Eşit, Eş, Müsavi;  Allah’ın Emirlerini Hakkıyla Uygulayan, Hz. Ömer’in Lakabı


Adile (Âdile): Kız ismi olarak kullanır.
Adile İsminin Anlamı: Adaletli, Hakkını Veren;Doğru, Doğruluktan Ayrılmayan, Doğruluk Gösteren, Dürüst;Haklı, Hakka Uygun


Ahkaf (Ahkâf): Erkek ismi olarak kullanır.
Ahkaf İsminin Anlamı:  Kum Fırtınası;  Kum Yığını, Uzun ve Yüksekçe Kum Tepeleri;
Güney Arabistan’da Bir Çöl;  Kuran’ın 46. Suresi
Ahlas: Erkek ismi olarak kullanır.
Ahlas İsminin Anlamı:  En Saf, En Temiz, En Halis, En İçten;Karışımsız, Karışık Olmayan, Arı;
İyi Yürekli, Temiz Kalpli; Allah’a İhlasla Yönelip Yükselen Kul


Ahmet: Erkek ismi olarak kullanır.
Ahmet İsminin Anlamı: Övgüye Değer, Övülmeye Layık; Övülmüş, Methedilmiş, Beğenilmiş, En Çok Övülmüş; Çok Hamdeden, Çok Şükreden (Hz. Muhammed’in isim ve sıfatlarındandır.)


Ahsen: Erkek ve Kız ismi olarak kullanır.
Ahsen İsminin Anlamı: En Güzel, Çok Güzel, Daha Güzel;
Ahsen-i Takvim: En Güzel Şekil, İnsanın Yaratıldığı Şekil


Akif (Âkif): Erkek ismi olarak kullanır.
Akif İsminin Anlamı: İbadet Eden, İbadetle Uğraşan, Abid, Dindar;
Allah’a Yönelen, Dünyalık Sıkıntılardan Sıyrılıp Kendini İbadete Veren, İtikafa Giren;
Birşeyde Sebat Eden, Kararlı, Direnen; Mehmed Akif Ersoy: Ünlü Şair, İstiklal Marşı’nın Müellifi


Akife (Âkife): Kız ismi olarak kullanır.
Akife İsminin Anlamı: İbadet Eden, İbadetle Uğraşan, Abid, Dindar;
Allah’a Yönelen;  Birşey Üzerinde Azimle Duran, Sebatlı, Kararlı, Titiz

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'B' Harfi

Ali (Âli): Erkek ismi olarak kullanır.
Ali İsminin Anlamı: Yüce, Ulu, Büyük, Yüksek; Şanlı, Şerefli; Üstün, Aziz; Hz. Ali (İlk Müslümanlardan, Hz. Muhammed’in Amcaoğlu ve Damadı, Hz. Fatıma’nın Eşi, Dördüncü Halife)


Aliye (Âliye): Kız ismi olarak kullanır.
Aliye İsminin Anlamı:  Yüce, Ulu, Büyük, Yüksek;  Şanlı, Şerefli; Üstün, Aziz;  Birşeyin Tepesi, Birşeyin En Yukarısı

Alim (Âlim):  Erkek ismi olarak kullanır.
Alim İsminin Anlamı: Bilgili, İlim Sahibi, Çok Bilen, Çok Okumuş;
Bilgin, Bilimadamı;  Sonsuz İlim Sahibi, Esmaül Hüsna’dan Allah’ın Bir Sıfatı


Araf (Âraf): Erkek ismi olarak kullanır.
Alim İsminin Anlamı: Cennet ile Cehennem Arasındaki Yer, Yükser Sur; Yüksek Yerler, Yüksek Mevkiler;  Kuran’ın 7. Suresi


Asıf (Âsıf): Erkek ismi olarak kullanır.
Asıf İsminin Anlamı: Şiddetle Esen Rüzgar, Çok Şiddetli Rüzgar, Fırtına;
Azap Rüzgarı, Yıkıcı Rüzgar


Asıfe (Âsıfe): Kız ismi olarak kullanır.
Asıfe İsminin Anlamı: Şiddetle Esen Rüzgar, Çok Şiddetli Rüzgar, Fırtına; Azap Rüzgarı, Yıkıcı Rüzgar


Asiye: Kız ismi olarak kullanır.
Asiye İsminin Anlamı: Direk, Sütun, Kolon;  Üzüntülü, Kederli, Acılı (Kadın);
Firavun’un İman Eden Eşi, Hz. Musa’yı Nil’den Alıp Yetiştiren ve Sonra Ona İman Eden Kahraman Kadın;
Kuran Tarafından Örnek Kadın Olarak Gösterilen Saygın Kişilik (Kısa a ile Asiye şeklinde söylenir,


Azim (Azîm): Erkek ismi olarak kullanır.
Azim İsminin Anlamı: Büyük, Yüce, Ulu;  Karar(lılık), Niyet(lilik), Kasıt;
Azimli, İşinde Kararlı; Güçlü, Kuvvetli, Şiddetli, Derecesi Yüksek;
Önemli, Mühim, Müthiş; Esmaül Hüsna’dan Allah’ın Bir Sıfatı


Azime (Azîme): Kız ismi olarak kullanır.
Azime İsminin Anlamı:  Büyük, Ulu, Yüce;  Karar(lılık), Niyet, Sebat; Azmeden, Kararlı, Azimli;  Büyük Günah, Büyük İş, Büyük Bela; Kötülüklerden Korunmak İçin Okunan Bir Dua


Aziz: Erkek ismi olarak kullanır.
Aziz İsminin Anlamı: Yüce, Üstün, Saygıdeğer, Muhterem; Sevgide Üstün Tutulan, Sevgili;  Değerli, Kıymetli; Ermiş, Eren, Veli, Manevi Gücü Yüksek; İzzet ve Şeref Sahibi, Mağlup Edilemeyen;
Esmaül Hüsna’dan Allah’ın Bir Sıfatı
Azize (Azîze):  Kız ismi olarak kullanır.
Azize İsminin Anlamı: Yüce, Üstün, Onur Sahibi, Saygıdeğer;
Sevgide Üstün Tutulan;  Ermiş, Eren, Veli, Manevi Gücü Yüksek

Not: Eğer bebeğinize bu isimlerden birini verirseniz veya vermeye karar verirseniz lütfen yorum olarak hangi ismi vereceğinizi yazın.

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'B' Harfi