Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'M' Harfi

 Sizler için 'M' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Tercihini İslami isimlerden yana kullananlar için bizde bir kolaylık sağlayalım dedik ve 'M' harfi ile başlayan Kuranda geçen erkek isimlerini ve Kuranda geçen kız isimlerini bir araya getirdik..

Macit (Mâcit): Erkek ismi olarak kullanılır.
Macit İsminin Anlamı: Şan ve Şeref Sahibi, Şanlı ve Şerefli, Onurlu; Ulu ve Cömert;  İyi Ahlaklı;
Esmaül Hüsna’dan Allah’ın Bir Sıfatı: Çok Şerefli, Büyük Şan Sahibi


Macide (Mâcide): Kız ismi olarak kullanılır.
Macide İsminin Anlamı: Şan ve Şeref Sahibi, Şanlı ve Şerefli, Onurlu; Büyük, Ulu, Yüce


Mahmut: Erkek ismi olarak kullanılır.
Mahmut İsminin Anlamı: Övülmüş, Methedilmiş;  Övgüye Değer, Övülmeye Değer;
Allah’a Çok Şükreden, Çok Hamdeden;
Hz. Muhammed’in İsim ve Sıfatlarından Biri, Hz. Muhammed’in Cennet’teki Makamı


Mahmude (Mahmûde): Kız ismi olarak kullanılır.
Mahmut İsminin Anlamı: Övülmüş, Methedilmiş;  Övgüye Değer, Övülmeye Değer;
Allah’a Çok Şükreden, Çok Hamdeden;  Çiçek, Sakmunya, Bingözotu


Maide (Mâide): Kız ismi olarak kullanılır.
Mahmut İsminin Anlamı: Sofra, Kurulmuş Sofra, Üzerinde Yemek Bulunan Sofra;
Ziyafet, Şölen, Yemek; Hz. İsa ve Havarilere Gökten İndirilen Sofra;
Kuran’ın 5. Suresi


Malik (Mâlik): Erkek ismi olarak kullanılır.
Malik İsminin Anlamı: Sahip, Efendi; Birşeyin Sahibi, Birşeyi Olan,
 İye; Cehennem’in Bekçisi Olan Melek, Güçlü Melek, Zebanilerin Başı;
 Sahabe İsimlerinden Biri; Malikül-Mülk: Allah, Mülkün Sahibi, Herşeyin Meliki


Marziye:  Kız ismi olarak kullanılır.
Malik İsminin Anlamı: Razı Olunan, Razı Olunmuş; Beğenilen, Hoşa Giden


Maun (Mâ’un):  Erkek ismi olarak kullanılır.
Maun İsminin Anlamı: Yardım, İnfak, Zekat; Kuran’ın 107. Suresi


Mecit: Erkek ismi olarak kullanılır.
Mecit İsminin Anlamı: Şan ve Şeref Sahibi, Şanlı ve Şerefli, Onurlu;Ulu ve Cömert; İyi Ahlaklı;
Esmaül Hüsna’dan Allah’ın Bir Sıfatı: Çok Şerefli, Büyük Şan Sahibi


Mecide (Mecîde): Kız ismi olarak kullanılır.
Mecide İsminin Anlamı: Şan ve Şeref Sahibi, Şanlı ve Şerefli,Onurlu; Büyük, Ulu, Yüce


Melek: Kız ismi olarak kullanılır.
Melek İsminin Anlamı: Nurani Yaratık, Manevi Varlık; Allah’ın Emrinden Çıkmayan İtaatkar Varlık;
Allah’ın Bazı Kullarına Gönderdiği Elçi, Allah ile İnsanlar Arasında Aracılık Yapan Manevi Yaratık;
Güzel, Çok Güzel; İyi Huylu, Terbiyeli, Uysal, Sakin, Halim, Selim


Melik: Erkek ismi olarak kullanılır.
Melik İsminin Anlamı: Hükümdar, Hükmeden;Sultan, Han, Padişah, Hakan, Kral, İmparator;
Malik, Sahip, Mal Sahibi;Esmaül Hüsna’dan Allah’ın Bir Sıfatı


Melike: Kız ismi olarak kullanılır.
Melike İsminin Anlamı: Kadın Hükümdar; Kraliçe, Padişah Eşi, Hükümdar Karısı, Sultan


Mercan: Erkek ve Kız ismi olarak kullanılır.
Mercan İsminin Anlamı: Bir Deniz Canlısı; Süs Maddesi; Bir Balık Türü (genelde kırmızı renkli)


Merve: Kız ismi olarak kullanılır.
Merve İsminin Anlamı: Çakıltaşı;  Mekke’de Kabe Yakınında Bir Tepe (Hacılar, Safa Tepesi ile Merve Tepesi arasında gidip gelerek (Sa’y) Hz. Hacer’in oğlu Hz. İsmail için su arayışını yadederler.)


Meryem: Kız ismi olarak kullanılır.
Meryem İsminin Anlamı: Dindar Kadın, Dinine Bağlı Kadın, Mescidin Hizmetine Adanmış Kadın;
Abid, İbadete Düşkün;  Hz. Meryem (Hz. İsa’nın Annesi, Örnek Kadın); Kuran’ın 19. Suresi


Metin: Erkek ismi olarak kullanılır.
Metin İsminin Anlamı: Güçlü, Sağlam, Dayanıklı;  Sabırlı, Metanetli;  Kararlı, Azimli, Sebatlı;
Emin, Özü Sözü Doğru, Güvenilir, İtimat Edilir;  Yazı, Tekst, Yazı Parçası;
Hz. Muhammed’in Sıfatlarından Biri


Muhammed: Erkek ismi olarak kullanılır.
Muhammed İsminin Anlamı: Övülmüş, Çok Övülmüş, Methedilen;
Çok Hamdeden, Allah’a Çok Şükreden;  Hz. Muhammed (Allah’ın Elçisi, Son Peygamber, Resulullah);
Kuran’ın 47. Suresi


Muhsin: Erkek ismi olarak kullanılır.
Muhsin İsminin Anlamı: İhsan Eden, Bağışta Bulunan, Hayırsever, İyiliksever, İyilikte Bulunan, Güzel İş Yapan; Sağlamlaştıran, Güçlendiren


Muhsine: Kız ismi olarak kullanılır.
Muhsine İsminin Anlamı: İhsan Eden, Bağışta Bulunan, Hayırsever, İyiliksever, İyilikte Bulunan, Güzel İş Yapan;  Sağlamlaştıran, Güçlendiren


Musa (Mûsâ): Erkek ismi olarak kullanılır.
Musa İsminin Anlamı: Hz. Musa (İsrailoğulları’nı Firavun’un Zulmünden Kurtaran ve Kendisine Tevrat Kitabı Vahyedilen Peygamber, Hz. Harun’un Abisi);Bir Vasiyeti Yerine Getirmekle Görevli, Vasiyet Edilmiş, Vasi Atanmış, Tavsiye Olunmuş; Sudan Gelen, Sudan Gelme


Muslih: Erkek ismi olarak kullanılır.
Muslih İsminin Anlamı:  Islah Eden, İyileştiren, Düzelten, Düzeltici; Arabulucu, Barıştıran, Barışçı


Muslihe: Kız ismi olarak kullanılır.
Muslihe İsminin Anlamı: Islah Eden, İyileştiren, Düzelten, Düzeltici; Arabulucu, Barıştıran, Barışçı


Mustafa: Erkek ismi olarak kullanılır.
Mustafa İsminin Anlamı: Seçkin, Seçilmiş, Güzide; Temizlenmiş, Saflaştırılmış, Süzülmüş;
Temiz, Saf, Arı;  Hz. Muhammed’in İsim ve Sıfatlarından Biri


Mübin: Erkek ismi olarak kullanılır.
Mübin İsminin Anlamı: Apaçık, Besbelli, Anlaşılır, Aşikar; İyiyi ve Kötüyü Ayıran, Doğruyu ve Yanlışı Ayıran, Hayrı ve Şerri Ayıran; Kuran-ı Kerim’in Sıfatlarından Biri; Hz. Muhammed’in Sıfatlarından Biri


Mübine (Mübîne): Kız ismi olarak kullanılır.
Mübine İsminin Anlamı: Apaçık, Besbelli, Anlaşılır, Aşikar;
İyiyi ve Kötüyü Ayıran, Doğruyu ve Yanlışı Ayıran, Hayrı ve Şerri Ayıran


Mücadele (Mücâdele): Erkek ismi olarak kullanılır.
Mücadele İsminin Anlamı: Uğraşma, Uğraşı;  Dövüş, Kavga; Çatışma, Savaşma;  Münakaşa, Tartışma, Cedel, Didişme; Kuran’ın 58. Suresi


Mücahit (Mücâhid): Erkek ismi olarak kullanılır.
Mücahit İsminin Anlamı: Cihad Eden, Din Uğrunda Savaşan, Allah Yolunda Savaşan, Zalimlerle Mücadele Eden;  Uğraşan, Mücadele Eden, Gayret Eden, Çok Çalışan; Savaşçı, Cengaver;  Tasavvuf’ta Nefsine Karşı Gelerek Kendini Terbiye Eden, Yüksek Manevi Makamlara Erişen, Nefsiyle Cihad E


Mümin (Mü’min): Erkek ismi olarak kullanılır.
Mümin İsminin Anlamı: İman Etmiş, İnanan, Müslüman, İman Sahibi, İnançlı; Emin, Güvenilir;  Dindar, Zahid, Abid, Dini Bütün, Mütedeyyin; Esmaül Hüsna’dan Allah’ın Bir Sıfatı


Mümine (Mü’mine): Kız ismi olarak kullanılır.
Mümine İsminin Anlamı: İman Etmiş, İnanan, Müslüman, İman Sahibi, İnançlı;
Emin, Güvenilir;  Dindar, Zahid, Abid, Dini Bütün, Mütedeyyin


Münip: Erkek ismi olarak kullanılır.
Münip İsminin Anlamı: Allah’a Yönelen, Günahlardan Tevbe Edip Vazgeçen, Azgınlığı Bırakan, Tövbekar Olan, Uslanan; Faydalı Yağmur, Bereketli Yağmur;  Bahar


Münibe: Kız ismi olarak kullanılır.
Münibe İsminin Anlamı: Allah’a Yönelen, Günahlardan Tevbe Edip Vazgeçen, Azgınlığı Bırakan, Tövbekar Olan, Uslanan


Münir: Erkek ismi olarak kullanılır.
Münir İsminin Anlamı: Nurlandıran, Işık Veren, Aydınlatan; Parlak, Aydınlık, Işıklı;  İlahi Kitapların Bir Sıfatı; Peygamberlerin Bir Sıfatı


Münire (Münîre): Kız ismi olarak kullanılır.
Münire İsminin Anlamı: Nurlandıran, Işık Veren, Aydınlatan; Parlak, Aydınlık, Işıklı


Mürsel: Erkek ismi olarak kullanılır.
Mürsel İsminin Anlamı: Gönderilmiş, Yollanmış; Resul, Peygamber, Nebi


Müslim / Müslüm: Erkek ismi olarak kullanılır.
Müslim / Müslüm: İsminin Anlamı: Allah’a Teslim Olan, Müslüman, İslam Dini’ni Benimseyen, İslam Dini’nden Olan, Mümin


Müslime / Müslüme: Kız ismi olarak kullanılır.
Müslime / Müslüme İsminin Anlamı: Allah’a Teslim Olan, Müslüman (Kadın), İslam Dini’ni Benimseyen, İslam Dini’nden Olan, Mümi


Müzemmil:  Erkek ismi olarak kullanılır.
Müzemmil İsminin Anlamı: Birşeye Sarılmış, Sargılanmış; Örtünüp Bürünen;  Müzzemmil


Müzzemmil:  Erkek ismi olarak kullanılır.
Müzzemmil İsminin Anlamı: Birşeye Sarılmış, Sargılanmış; Örtünüp Bürünen;  Kuran’ın 73. Suresi

1 yorum: