E Harfi İle Başlayan Kuranda Geçen Erkek İsimleri ve Anlamları

Sizler için 'E' harfi ile başlayan Kur'an-ı Kerim'de geçen erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya topladık. Yüce kitabımız olan Kuran-ı Kerim’de 'E' harfi ile başlayan bütün erkek bebek isimleri ve Kuran-ı Kerim’de 'E' harfi ile başlayan erkek çocuk isimlerinin anlamlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz..

Ebrar:
 Erkek ve Kız ismi olarak kullanılır.


Ebrar İsminin Anlamı: İyiler(den Biri), İyiler İyisi

Ecir:  

Ecir İsminin Anlamı: Sevap;  Ücret, Karşılık; Değerli, Sevgili, Aziz


Ekber:  

Ekber İsminin Anlamı: En Büyük, Çok Büyük;  Allahü Ekber = Allah en büyüktür.


Elyesa (Elyesâ): 

Elyesa İsminin Anlamı: Kuran’da Adı Geçen Bir Peygamber, Elçi


Emin: 

Emin İsminin Anlamı: Güvenilir, İnanılır, Dürüst; Güvenli, Tehlikesiz, Sakıncasız;  Korkusuz;  Şüphesi Olmayan; Hz. Muhammed’in Sıfatı (Muhammed’ül-Emin = Güvenilir Muhammed)


Emir: 

Emir İsminin Anlamı: Buyruk, Direktif, Komut;  Ferman, Emirname;  Karar, Takdir;  Ülke Başkanı, Sultan;  Komutan, Kumandan;  Reis, Başkan, Aşiret Başı;  Şehzade, Prens, Hanedan Mensubu;  Emir Verme Yetkisi Olan, AmirEnam (En’âm): 

Enam İsminin Anlamı: Ehli Hayvanlar, Davarlar, Helal Hayvanlar;  Yaratılmış Herşey, Bütün Mahlukat;  Halk, İnsanlar;  Kuran’ın 6. Suresi;  Seyyidü’l-Enam: Halkın Efendisi, Halkın Ulusu, Hz. Muhammed


Enbiya (Enbiyâ): 

Enbiya İsminin Anlamı: Peygamberler, Nebiler (Gibi)


Enfal: 

Enfal İsminin Anlamı: Ganimetler, Düşmandan Ele Geçirilen Mallar, Ganimet; Kuran’ın 8. Suresi


Enhar:
 Erkek ve Kız ismi olarak kullanılır.

Enhar İsminin Anlamı: Nehirler, Irmaklar, Çaylar; Kuran’da Cennetlerin Altlarından Akan Nehirler


Ensar: 

Ensar İsminin Anlamı: Yardımcılar, Koruyucular; Mekke’den Hicret Eden Muhacirlere Yardımcı Olan Medineli Sahabeler, Medineli Müminler


Eşref: 

Eşref İsminin Anlamı: Çok Şerefli, En Şerefli, Şerefi Yüksek, En Uğurlu;
Soylu, Saygıdeğer, Onurlu, Aziz, Muhterem


Evvah: 

Evvah İsminin Anlamı: Çok Dua Eden;  Çok Ah Eden;  Merhametli, Şefkatli, İnsaflı; İmanı Sağlam, İnancı Güçlü;  Din Bilgisi Çok Geniş Olan;
Kuran’da Hz. İbrahim’in Sıfatı


Eyüp: 

Eyüp İsminin Anlamı: Çok Sabırlı, Çok Istırap Çeken, Sabır Timsali;  Tövbekar, Pişman Olan, Günahlarından Tevbe Eden;  Hz. Eyyub (Sabır Örneği Peygamber, Güzel Sabır Sahibi);  Hz. Eyyub el-Ensari (Hz. Muhammed’i Medine’deki Evinde Bir Süre Ağırlayan ve İstanbul Eyüp’te Kabri Bul


Ezel: 

Ezel İsminin Anlamı: Öncesizlik, Öncesi Olmayan, Başlangıçsız F Harfi İle Başlayan Kuranda Geçen Erkek İsimleri ve Anlamları


Not: Eğer bebeğinize bu isimlerden birini verirseniz veya vermeye karar verirseniz lütfen yorum olarak hangi ismi vereceğinizi yazın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder