M Harfi İle Başlayan Kuranda Geçen Erkek İsimleri ve Anlamları

Müslüman bir aile erkek çocuğuna  Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isim koyması daha hayırlıdır. Çocuğuna koymak istediği ismi diğer kardeşleri ile uyumlu olması için istediği harfle başlayan isim koyabilir. Kur'an İsimleri sitemizde bütün isimleri anlamları ile bulabilirsiniz.  Kur'an'da geçen M harfi ile başlayan erkek isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'de geçen en güzel erkek bebek isimleri ve anlamlarını yazının devamında bulabilirsiniz.Macit (Mâcit):  
Macit İsminin Anlamı: Şan ve Şeref Sahibi, Şanlı ve Şerefli, Onurlu; Ulu ve Cömert;  İyi Ahlaklı;
Esmaül Hüsna’dan Allah’ın Bir Sıfatı: Çok Şerefli, Büyük Şan SahibiMahmut:  
Mahmut İsminin Anlamı: Övülmüş, Methedilmiş;  Övgüye Değer, Övülmeye Değer;
Allah’a Çok Şükreden, Çok Hamdeden;
Hz. Muhammed’in İsim ve Sıfatlarından Biri, Hz. Muhammed’in Cennet’teki MakamıMalik (Mâlik):  
Malik İsminin Anlamı: Sahip, Efendi; Birşeyin Sahibi, Birşeyi Olan,
 İye; Cehennem’in Bekçisi Olan Melek, Güçlü Melek, Zebanilerin Başı;
 Sahabe İsimlerinden Biri; Malikül-Mülk: Allah, Mülkün Sahibi, Herşeyin Meliki


Maun (Mâ’un):   
Maun İsminin Anlamı: Yardım, İnfak, Zekat; Kuran’ın 107. Suresi


Mecit:  
Mecit İsminin Anlamı: Şan ve Şeref Sahibi, Şanlı ve Şerefli, Onurlu;Ulu ve Cömert; İyi Ahlaklı;
Esmaül Hüsna’dan Allah’ın Bir Sıfatı: Çok Şerefli, Büyük Şan Sahibi


Melik:  
Melik İsminin Anlamı: Hükümdar, Hükmeden;Sultan, Han, Padişah, Hakan, Kral, İmparator;
Malik, Sahip, Mal Sahibi;Esmaül Hüsna’dan Allah’ın Bir Sıfatı


Mercan:
 Erkek ve Kız ismi olarak kullanılır.
Mercan İsminin Anlamı: Bir Deniz Canlısı; Süs Maddesi; Bir Balık Türü (genelde kırmızı renkli)


Metin:  
Metin İsminin Anlamı: Güçlü, Sağlam, Dayanıklı;  Sabırlı, Metanetli;  Kararlı, Azimli, Sebatlı;
Emin, Özü Sözü Doğru, Güvenilir, İtimat Edilir;  Yazı, Tekst, Yazı Parçası;
Hz. Muhammed’in Sıfatlarından Biri


Muhammed:  
Muhammed İsminin Anlamı: Övülmüş, Çok Övülmüş, Methedilen;
Çok Hamdeden, Allah’a Çok Şükreden;  Hz. Muhammed (Allah’ın Elçisi, Son Peygamber, Resulullah);
Kuran’ın 47. Suresi


Muhsin:   Muhsin İsminin Anlamı: İhsan Eden, Bağışta Bulunan, Hayırsever, İyiliksever, İyilikte Bulunan, Güzel İş Yapan; Sağlamlaştıran, Güçlendiren


Musa (Mûsâ):  
Musa İsminin Anlamı: Hz. Musa (İsrailoğulları’nı Firavun’un Zulmünden Kurtaran ve Kendisine Tevrat Kitabı Vahyedilen Peygamber, Hz. Harun’un Abisi);Bir Vasiyeti Yerine Getirmekle Görevli, Vasiyet Edilmiş, Vasi Atanmış, Tavsiye Olunmuş; Sudan Gelen, Sudan Gelme


Muslih:  
Muslih İsminin Anlamı:  Islah Eden, İyileştiren, Düzelten, Düzeltici; Arabulucu, Barıştıran, Barışçı


Mustafa:  
Mustafa İsminin Anlamı: Seçkin, Seçilmiş, Güzide; Temizlenmiş, Saflaştırılmış, Süzülmüş;
Temiz, Saf, Arı;  Hz. Muhammed’in İsim ve Sıfatlarından Biri


Mübin:  
Mübin İsminin Anlamı: Apaçık, Besbelli, Anlaşılır, Aşikar; İyiyi ve Kötüyü Ayıran, Doğruyu ve Yanlışı Ayıran, Hayrı ve Şerri Ayıran; Kuran-ı Kerim’in Sıfatlarından Biri; Hz. Muhammed’in Sıfatlarından Biri


Mücadele (Mücâdele):  
Mücadele İsminin Anlamı: Uğraşma, Uğraşı;  Dövüş, Kavga; Çatışma, Savaşma;  Münakaşa, Tartışma, Cedel, Didişme; Kuran’ın 58. Suresi


Mücahit (Mücâhid):  
Mücahit İsminin Anlamı: Cihad Eden, Din Uğrunda Savaşan, Allah Yolunda Savaşan, Zalimlerle Mücadele Eden;  Uğraşan, Mücadele Eden, Gayret Eden, Çok Çalışan; Savaşçı, Cengaver;  Tasavvuf’ta Nefsine Karşı Gelerek Kendini Terbiye Eden, Yüksek Manevi Makamlara Erişen, Nefsiyle Cihad E


Mümin (Mü’min):  
Mümin İsminin Anlamı: İman Etmiş, İnanan, Müslüman, İman Sahibi, İnançlı; Emin, Güvenilir;  Dindar, Zahid, Abid, Dini Bütün, Mütedeyyin; Esmaül Hüsna’dan Allah’ın Bir SıfatıMünip:  
Münip İsminin Anlamı: Allah’a Yönelen, Günahlardan Tevbe Edip Vazgeçen, Azgınlığı Bırakan, Tövbekar Olan, Uslanan; Faydalı Yağmur, Bereketli Yağmur;  BaharMünir:  
Münir İsminin Anlamı: Nurlandıran, Işık Veren, Aydınlatan; Parlak, Aydınlık, Işıklı;  İlahi Kitapların Bir Sıfatı; Peygamberlerin Bir SıfatıMürsel:  
Mürsel İsminin Anlamı: Gönderilmiş, Yollanmış; Resul, Peygamber, Nebi


Müslim / Müslüm:  
Müslim / Müslüm: İsminin Anlamı: Allah’a Teslim Olan, Müslüman, İslam Dini’ni Benimseyen, İslam Dini’nden Olan, Mümin


Müzemmil:   
Müzemmil İsminin Anlamı: Birşeye Sarılmış, Sargılanmış; Örtünüp Bürünen;  Müzzemmil Kuran’ın 73. Suresi


N Harfi İle Başlayan Kuranda Geçen Erkek İsimleri ve Anlamları
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder