R Harfi İle Başlayan Kuranda Geçen Erkek İsimleri ve AnlamlarıErkek çocuğun büyüdüğünde karakterinde en etkili olan şeylerden biri ismidir. Çocucğunuza dinimize uygun, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isim vermek en hayırlısıdır. Erkek evladınıza isim veririken anlamına bakmakta gerek. Sadece ismin Kur'an'da geçmesi yetmez iyi bir anlamı olması da gerekir. Erkek çocuğunuza R harfi ile başlayan bir isim vermek istiyorsanız eğer bu yazıda en güzel anlamlı R Harfi ile başlan Kuranda geçen erkek isimlerinden birini verebilirsiniz. Bebeğinize bu isimlerden birini vermeye karar verirseniz lütfen yorum olarak yazın diğer anne-babaları bilgilendirelim.

Rafet (Râfet): 
Rafet İsminin Anlamı: Merhamet Etme, Acıma, Esirgeme; Refet


Raki (Râki): 

Raki İsminin Anlamı: Rüku Eden, Namazda Eğilen, Namaz Kılan, Allah’a İbadet EdenRakip: 

Rakip İsminin Anlamı: Rekabet Eden, Üstünlük Sağlamaya Çalışan;Karşıt, Muhalif, Aleyhtar;  Koruyucu, Gözeten; Esmaül Hüsna’dan Allah’ın Bir Sıfatı: Koruyup Gözeten Yüce Allah


Ramazan: 

Ramazan İsminin Anlamı: Oruç Ayı, Onbir Ayın Sultanı, Hicri Ayların Dokuzuncusu;
Ramazan Ayında Doğan; Yanmak, Çok Sıcak OlmakRasih (Râsih): 

Rasih İsminin Anlamı: Köklü, Kök Salan; Temeli Sağlam, Kökü Güçlü, Dayanıklı;
Bilgili, Bilgisi Çok Geniş, Alim; Din Alimi, Dini Bilgisi Çok Geniş OlanRaşit (Râşit): 

Raşit İsminin Anlamı: Reşit, Akıllı, Ergin; Doğru Yolda Olan, Doğru Yolda Giden


Rauf (Râuf): 

Rauf İsminin Anlamı: Çok Merhametli, Esirgeyen, Acıyan;
Hz. Muhammed’in Bir Sıfatı;  Esmaül Hüsna’dan Allah’ın Bir SıfatıRazı (Râzı): 

Rauf İsminin Anlamı: Rıza Gösteren, Kabul Eden, İzin Veren;Boyun Eğen


Refet: 
Erkek ve Kız ismi olarak kullanılır.

Refet İsminin Anlamı: Merhamet Etme, Acıma, Esirgeme; RafetRefi (Refî): 

Refi İsminin Anlamı: Yüce, Yüksek, Ulu, Ali; Saygın, SaygıdeğerRefik: 

Refik İsminin Anlamı: Arkadaş, Dost, Yoldaş; Eş, Koca, Zevc; Yardımcı, Muavin, Yaver; Ortak


Resul: 

Resul İsminin Anlamı: Peygamber, Elçi, Nebi; Gönderilen; MelekReşit: 

Reşit İsminin Anlamı: Ergin, Erişkin;  Yetişkin, Gelişmiş; Olgun, Kamil; Doğru Yolu Tutan, İyi Hareket Eden; AkıllıRıdvan: 

Rıdvan İsminin Anlamı: Razı Olma, Hoşnutluk, Memnuniyet; Cennet’in Kapıcısı Olan MelekRıza (Rızâ): 

Rıza İsminin Anlamı: Hoşnutluk, Memnuniyet, Beğeni; Kabul, Tasdik, Onaylama, Muvafakat, Tasvip

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder